El Redós de Sant Josep i Sant Pere: Atendre i entendre

Cent anys d'història

El germans Josep i Pere Jacas havien fet fortuna a Cuba. En el seu testament (1899) lleguen part del seu patrimoni per fundar el Redós. La Fundació estava destinada a "atendre i guarir malalts, acollir els més necessitats que per la seva edat o malaltia no poguessin guanyar-se el jornal, i donar ensenyança elemental i religiosa als nens i joves que s'hi recollissin".

El Redós sempre ha procurat adaptar-se funcionalment als requeriments socials del seu entorn.
 
Actualment volem ser un centre proveïdor de serveis multidisciplinaris a les persones grans del nostre entorn, col·laborant amb els agents socials i les institucions del nostre pais.

Cent anys més tard volem revalidar el nostre compromís: el nou edifici es una aposta de futur. 

Volem seguir mantenint el vincle entranyable que sempre ha existit entre el Redós i el nostre municipi