El Redós de Sant Josep i Sant Pere: Atendre i entendre

Residència assistida

Per a persones amb diferents graus de dependència física o psíquica i que precisen de l'atenció de professionals per a poder atendre amb qualitat les seves necessitats bàsiques de la vida diària.

Sóm centre col·laborador del Departament de d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya.