El Redós de Sant Josep i Sant Pere: Atendre i entendre

Centre de dia

Actualment disposem de deu places de centre de dia.

Proporcionem assistencia  a les persones que necessiten ser ateses durant una part del dia.

Tenen supervisió de l'alimentació i la medicació.

Tornen al seu domicili per rebre el suport del seu entorn.

Opcionalment es proporcionen serveis d'higiene personal.